TextLib Hírlevél - 3. szám (2000. január)

A kinyomtatott hírlevelet postán csak azokba a könyvtárakba küldjük el, amelyekblől ezt külön kérték tőlünk. Az InterNetes változat mindig friss, korábban jelenik meg, és a más WEB-helyekre történő hivatkozások lehetősége miatt teljesebb is, ezért azt ajánljuk.

Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy írjanak, ha - mert például nincs InterNet hozzáférésük - nem elégszenek meg az elektronikus formával, és kérik a kinyomtatott változatot!


Hírek, események

A hírlevélről

Szeretnénk, ha a hírlevél főként olyan témákról szólna, amelyek többeket érdekelnek. Ha ezt nem lehet, akkor legalább egyvalakit.

Kérjük tehát témajavaslataikat a szokásos módokon: személyesen, levélben, telefonon, faxon, e-mailben és a TextLib Listen.

Igyekezni fogunk olyan részletes válaszokat adni, hogy az tanfolyami segédletként vagy a dokumentáció kiegészítéseként is használható legyen.

TextLibes szerződések

Ezt az ügyet nem tudjuk befejezni talán soha. A 173 levélre eddig 124 választ kaptunk, pedig már egy "felszólítást" is küldtünk a későknek. A posta is ludas, sok levél elkallódik oda is, vissza is.

A 124 válaszadóból 103 aláírt szoftver-hasznosítási szerződést tartalmazott, és abból 68 pedig aláírt szoftver-támogatási szerződést is. A jogosultak közül 21 könyvtár véglegesen lemondott a TextLib használatáról. Még mindig várunk 49 levélre, ezek közül főként azokra, amelyeket a TextLibet használó könyvtárak adnak majd postára, hiszen legalább 10 ilyenről tudunk. Persze fontos lenne a többi is, minél kevesebb lemondó nyilatkozattal...

Túl vagyunk az 1999-es második számlán, januárban jön a következő, és utána mindig félévente az újabbak.

Bizonyára emlékeznek még arra, hogy a szoftver-támogatási díj mértékét a a TextLibbel dolgozók számához kötöttük. Sok könyvtárban éltek azzal a lehetőséggel, hogy a támogatási díj csökkentése érdekében átmenetileg csökkentették az eredeti jogosultságban rögzített 25 felhasználói helyet. Ismét hangsúlyozzuk, hogy a 25 felhasználós programra szóló joga mindenkinek megmarad, tehát újabb gépek munkába állításakor nem kell magasabb felhasználó- számú programot vásárolni, hanem csak a változást kérjük bejelenteni (ez persze maga után vonja a magasabb mértékű támogatási díjat). Nem csupán adminisztrációról van szó, ezentúl a jogosultságokat program ellenőrzi majd.

Az egygépes változatnál a felhasználó-szám magától értetődik, a hálózatos változatot használók a szerver képernyő 1. ablakának fejlécén látják a maximális megengedett felhasználó-számot: Felhasználók/25. A következő, az 1.60-as TextLib változatra történő átállás azonban a felhasználó-számot a szoftver-támogatási szerződésben meghatározotthoz fogja igazítani. A szükséges ellenőrzéseket és módosításokat a felújító program végzi el, ily módon megmarad a későbbi programváltozatok TextLib honlapról történő letölthetőségének szabadsága. A kiegészítő programokra is érvényes marad a szabad letöltés, de természetesen csak a jogot szerzett könyvtárakban fogják tudni azokat használni.

A visszakapott szerződésekből kiderült, hogy sok könyvtárnak megváltozott a neve (esetleg mindig is rosszul tudtuk). A szerver program képernyőjén és a munkaállomás bejelentkező ablakán olvasható intézménynevet mi írtuk a programba, azt Önök nem tudják megváltoztatni, pedig néha kellene. Azért indokolt ez a szigor, mert a TextLib másolható program, az intézménynév az egyetlen látható igazolása a jogosultságnak. Szükség van tehát egy programra, amivel ezt a névváltoztatást el lehet végezni. Elkészítjük, de a használatát feltételhez kötjük: csak előre bejelentett változtatást fog a program végrehajtani.

Szoftver támogatási díj

Az országosan(?) uralkodó(?) pozitív várakozások teljesülése érdekében 2000. első félévében nem emeljük a szoftver támogatási díjat.

Később máshogy is történhet, de mindenképpen egyeztetni fogjuk terveinket a TextLib Egyesület vezetőségével.

ELTE tanfolyam

Elfelejtettünk büszkélkedni azzal, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékén TextLibet tanítunk. Két félév befejeződött, a téma a katalógus és az olvasószolgálati munka volt. Az érdeklődés jelentős: az évfolyam harmada (7-8 hallgató) jelentkezett, és el is jár az órákra.

Egyelőre nem főtárgy a Textlib, hanem speciális kollégium, de ha az érdeklődés marad, akkor 4-5 félév alatt sok mindent meg fognak tanulni a résztvevők. Pár év, és képzett TextLibes könyvtár-informatikusok kerülnek ki az egyetemről!


Egyesületi hírek

Közös fejlesztés

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghírdetett telematikai pályázaton a TextLib Egyesület pár hónapja 3 millió Ft-ot nyert. Ezt a pénzt az egyesület nagy valószínűséggel az adatcsere egyszerűsítésére fordítja: a tervek szerint TextLibes könyvtárak állományából vagy saját háttér adatbázisból web böngészővel lehet majd rekordokat leválogatni, és a munkaállomás programban űrlapos ellenőrzés után az "éles" adatbázisba tölteni.


3..2..1..start

TCP/IP a Fővárosi Levéltárban

Budapest Főváros Levéltárában használják elsőként az alapértelmezett IPX helyett a TCP/IP-t a többfelhasználós TextLib gépei közötti kommunikációban. A program megjelenése és működése szempontjából ez semmi változást nem jelent, a protokoll kicserélése más okból jelentős: a TCP/IP nagy fizikai távolságok áthidalását teszi lehetővé.

A levéltár esetében a nagy távolság csak néhány utcányi: a TextLib szerver és a web szerver a VIII. kerületi Leonardo Da Vinci közben működik, a TextLib munkaállomások pedig az V. kerületi városházán.

A legújabb TextLibes könyvtárak


Mire jó a ...?

...billentyűzet makró?

A billentyűzet makró egy segédeszköz, amelyben egyetlen billentyű leütésével egy teljes karaktersorozat begépelését lehet helyettesíteni. Azokban a helyzetekben hasznos, amelyekben a munka mechanikusan ismétlődő gépelésből áll.

Tekintsünk néhány ügyes példát a jobb érthetőség kedvéért!

1. Könyv kötet bevitelekor az ár+terjesztési feltételek (áR+terj. felt.) mező kitöltése egy (mostanában már rendszerint négyjegyű) szám beírása után általában az alábbi karaktersorozattal fejeződik be:

Öt billentyű, mindig ugyanúgy, persze az ötödik csak akkor, ha a következő kitölteni szándékozott mező a "Példányai". A billentyűzet makró használatával egyetlen billentyű leütésével helyettesíthető.

2. A szerzőségi közlés mezőhöz tartozó expand az adatbázisban található alkotók neveit tartalmazza. Nagyon jól használható a gépelés helyettesítésére, és az esetleges gépelési hiba kizárására: az expandból a név a mezőbe másolható. Az idegen nevekben azonban van egy kis baj a sorrenddel. Meg kellene cserélni a vezetéknevet és a keresztnevet. A billentyűzet makró erre is alkalmas!

3. Gyakori feladat ugyanazt a műveletet elvégezni egy találati halmaz összes elemén. A bevitelkor felejtettunk el valamit, vagy később változtak a körülmények mindegy, sok rekordon kell a módosítást végrehajtani. Valóságos példa a beiratkozott olvasók jelszavának beírása, beiratkozáskor ez nem kellett, most azonban szükség van rá.

Az olvasók távollétében a jelszót generáljuk automatikusan a születési dátumból, vagyis másoljuk a dátumot a jelszó mezőbe, tároljuk a rekordot, és végezzük folyamatosan ugyanezt a találati halmaz összes elemén. Nagyon unalmas munka, ez is inkább a billentyűzet makrónak való.

A megoldásokat a TextLib főiskola rovatban találják.


Tippek és trükkök

Programok a honlapon

A világháló elérhetőségének köszönhetően a TextLib felhasználók túlnyomó többsége verzióváltáskor a
TextLib honlapról töltötte le a szükséges programokat. Egyszerű, gyors és kényelmes módszer, egy-két dologra azonban vigyázni kell.

A TextLib elinduláskor, leálláskor és működés közben is ellenőrzi a programok és az adatbázis épségét és összetartozását. Sajnos ugyanezt nem teszik meg a különféle segédprogramok, így előfordulhat, hogy valaki adatok exportálásába vagy importálásába fog egy "lejárt szavatosságú" programmal.

Egyszerű ezt a hibát elkerülni: az új TextLib változat letöltésekor a kiegészítő programokat (TextLib és HunMarc export-import, off-line kölcsönzés, nyomtatónyelv és - ez viszont sokaknak tényleg kihgyható - web szerver) is le kell másolni. Egy "úgysem kell soha" program bármikor mégis fontossá válhat, és nem egyszerű a meglevő elavultról magállapítani, hogy elavult. Jobb, ha mindig a biztosan legújabb van kéznél.

A programjavítások között az esztétikai jellegű módosítástól a szarvashibák megszüntetéséig terjedő mindenféle változtatás található. Az egymás utáni javítócsomagok egyanazt a programrészt is, és egymással össze nem függő programrészeket is érinthetnek. Biztos módszer a program karbantartására a folyamatos aktualizálás. Ha mégis kimarad az utolsó javítókészlet, és felbukkan egy annál is újabb, akkor mindkettőt le kell tölteni, ügyelve a sorrendre.

Itt jegyezzük meg, hogy a következő programváltozattól (V1.60) kezdve a javítások menete egyszerűsödik. Minden javítókészlet tartalmazni fogja az összes korábbit is, tehát mindig egyetlen - épp aktuális - javítókészlet lesz.

Olvasójegy és diákigazolvány

A diákigazolvány most már annyira kötelező, hogy lassan-lassan minden diák megkapja. És van rajta vonalkód! Így adódik a kérdés: lehet-e a diákigazolvány egyben olvasójegy is?

Ha valamit még rá kellene írni, akkor nem. Nem lehet sem az érvényességet, sem a könyvtár címét, sem semmit. Akkor alkalmas tehát, ha az olvasó máshonnan, célszerűen a kinyomtatott vagy most már a webes keresőn is lekérdezhető olvasói állapotból tudja meg mindazt, és annál többet is, amit az olvasójegyre ráírni szokás.

Nem magától értetődő a vonalkód olvasása, ugyanis nem egy köznapi fajta. A neve Interleave 2 of 5, a vonalkód olvasók csak külön engedéllyel olvassák, alaphelyzetben nem.

Mivel sokféle olvasó van forgalomban, a programozásra oldalszámokkal részletezett receptet adni nem tudunk. Minden kézikönyv megfelelő lapjáról beolvashatók azok a beállító kódok, amelyek megengedik az Interleave 2 of 5 felismerését. Ezt be kell állítani. Az ellenőrző jegy beküldését (transmit check digit) általában nem javasoljuk, az ellenőrző jegy használatát (verify check digit) azonban igen.

A diákigazolvány vonalkódja miatti átprogramozás nem befolyásolhatja a korábban beállított olvasási képességeket.


TextLib főiskola

Ügyes makrók

Reméljük, hogy sokan kedvet kaptak a makrókhoz!

A makró készítést az "Egyéb", "Eszközök", "Makró kezelés", "Definiálás" menüpontban kell elkezdeni. A menüpont kiválasztása előtt pontosan azon a helyen kell állni, ahol a makró által tenni tervezett lépéseket a valóságban végre tudjuk hajtani. "Na figyelj, megmutatom mit kell tenned!" - mondhatjuk. Ha elrontjuk a billentyűzést, újra kell kezdeni az egészet, nem lehet javítani. A befejezéshez az "Egyéb", "Eszközök", "Makró kezelés", "definiálás Vége" menüpontba kell navigálni, persze csak egérrel, mert különben a navigálás billentyűi is bekerülnének a makróba. Gyorsabb a kezdést és a befejezést is billentyűzni: Ctrl/Shift/F7 a kezdő, Ctrl/Shift/F8 a befejező billentyű.

Vigyázni kell arra, hogy a makró gyorsbillentyűje ne keveredjen a TextLibben szokásosan használt billentyű-parancsokkal. A beépített billentyű-parancsokat nem lehet felülírni, ha tehát pl. a Ctrl/h értelmezhető makró gyorsbillentyűként és cimkére ugrás parancsaként is, akkor az utóbbi történik meg.

A makró definiálása közben a képernyő jobb alsó sarkában "F" betű látszik.

A programból kilépés előtt a makrót célszerű elmenteni, mert csak így lesz meg a legközelebbi belépéskor is. Az elmentett makrókat a használathoz be kell tölteni.

Anélkül, hogy a program - egyébként gyönyörűséges - rejtelmeibe merülnénk, egy fontos kiegészítést fűzünk a makrók használatához. A programban előforduló időigényes tevékenységek - ezek többnyire az adatbázis műveletek, pl. keresés, tárolás, expand kérés - akadályozhatják a makrók működését. Amíg ugyanis a program vár, a makró fut, lefut a semmibe. Ellenőrizni kell tehát, hogy a makróba illesztett, időigényes műveletet előidéző billentyűnyomás valóban végrehajtódik-e!

Íme a Mire jó a ...? rovatban leírtakhoz tartozó részletek:

Az első példához választhatjuk a könyv kötet bevitelt, álljunk az "áR+terj. felt." mezőbe, gépeljük be az árat (csak a számokat), majd az alábbiakat:
Ctrl/Shift/F7 - makró kezdés, gyorsbillentyű megadás
, - vessző
Space - szóköz
F - F betű
t - t betű
Ctrl/p - ugrás a "Példányai" mezőre
Ctrl/Shift/F8 - makró befejezés

A későbbi alkalmakkor az ár megadása után már csak a gyorsbillentyűt kell megnyomni, a többi a makró dolga.

A második példa kiindulópontja ugyancsak lehet a könyv kötet beviteli űrlap, abban a szerzőségi közlés mező. Nyissunk egy expandot, válasszunk egy idegen nevet és enterrel másoljuk a mezőbe! Most indulhat a makró.
Ctrl/Shift/F7 - makró kezdés, gyorsbillentyű megadás
Ctrl/balra nyíl - ugrás a vezetéknév elejére
Shift/End - a vezetéknév kijelölése
Shift/lefelé nyíl - a vezetéknév bemásolása a noteszba
Ctrl/balra nyíl - ugrás a vezetéknév elejére
Backspace - a szóköz törlése a visszatörlő billentyűvel
Backspace - a vessző törlése a visszatörlő billentyűvel
Shift/End - a vezetéknév kijelölése
Delete - a kijelölt szövegrész törlése
Ctrl/balra nyíl - ugrás a keresztnév elejére
Shift/Ins - a notesz kinyitása
Enter - a vezetéknév bemásolása a mezőbe
Space - szóköz a vezetéknév után
End - ugrás a név végére
Ctrl/Shift/F8 - makró befejezés

Megjegyzések:

A harmadik példa makrója olvasó rekordokkal dolgozik. A találati halmaz előállítása után az első elemen állva válasszuk az ablakos megnézést, majd a megnézés módból álljunk át módosításba. Ekkor kezdődik a makró.
Ctrl/Shift/F7 - makró kezdés, gyorsbillentyű megadás
Ctrl/v - ugrás a "Vonalkód" mezőre
Ctrl/s - ugrás a "Szül. hely" mezőre
Ctrl/s - ugrás a "Szül. idő" mezőre
Shift/lefelé nyíl - a születési idő bemásolása a noteszba
lefelé nyíl - egy mezővel tovább
lefelé nyíl - egy mezővel tovább
lefelé nyíl - egy mezővel tovább
lefelé nyíl - egy mezővel tovább
lefelé nyíl - egy mezővel tovább
lefelé nyíl - egy mezővel tovább
Shift/Ins - a notesz kinyitása
Enter - a születési idő bemásolása a mezőbe
Alt/t - a rekord tárolása
Ctrl/Shift/F8 - makró befejezés

Megjegyzés:


Tapasztalatcsere

Windows 98 - hálózati kártya gond

Sajnos a Windows98 / RTL8029 chip (több GENIUS hálózati kártyában is ez van) párossal nagyon rossz tapasztalataink voltak. Az már köztudott, hogy a Windows 98-hoz adott RTL8029-es driver rossz (a win95-ös még jó volt).

Elvileg a hálózati kártyához adott lemezről telepített driver-rel ez nem fordul elő, mi mindenesetre nem tudtuk elérni, hogy a hálózat megbízhatóan menjen. Egy hálózati kártya csere sokat segített, azóta minden rendben van.

A TextLib IPX driver eddig nem vizsgálta, hogy a beérkezett IPX csomag tartalma jó-e. Annak kellene ugyanis lennie. A fenti eset miatt az 1.60-as verzióval már olyan IPX drivert adunk, ami az ilyen hibákat is észreveszi. Nagyon veszélyes ugyanis, hogy esetleg rossz adatrekordok kerülnek az adatbázisba.

Az 1.60-as megjelenéséig azt javasoljuk, hogy aki Win98 alól használja a TextLibet, és RTL8029-es hálózati kártyája van, szerezzen valami teszt programot, amivel ellenőrizni tudja, hogy nem hibázik-e néha a kártya.

Windows 98 - gyors diszk kezelés

A Windows 98 diszk kezelése meglehetősen jónak tűnik. Egy 117 ezer rekordos adatbázis újraindexelése fele annyi idő alatt megvolt a Win98 DOS ablakában indítva, mint DOS 6.22 alatt SMARTDRV-val (ugyanazon a számítógépen). Még akkor is, ha alig volt EMS memória adva a DOS ablaknak.

Ezért célszerű lehet az indexelést (bár erre igen ritkán van szükség), Win98 alatt futtatni. Esetleg a TextLib szerver is mehet Win98 alatt, az InfoKerben ezzel is jó tapasztalataink vannak (igaz, itt jóval kevésbé van meghajtva egy TextLib szerver, mint egy könyvtárban)


A TextLibről írták

A Számítástechnika című nemzetközi informatikai hetilap 2000. január 11-i számának 18. oldala a TextLibről szól. Zimányi Katalin egészoldalas írása a szerkesztőség tervei szerint egy sorozat első tagja. A közeljövőben néhány TextLibes könyvtár munkáját mutatják be részletesebben, és a program fejlesztéséről is rendszeresen tudósítanak majd.


Újdonságok a programban

TextLib V1.56

Rengeteg kisebb/nagyobb javítás készült az 1.56 kiadása óta, amik honlapunkról letölthetők. Érdemes talán külön is kiemelni a következőket:

TextLib V1.60

Eltelt az előző hírlevélben megigért két-három hét, többször is. Az élcsapat (szegény Takáts Béláék Szolnokon) kétszer is átálltak az 1.60-ra. Pár hétig futott is náluk, de mindkétszer visszatértek a sokkal stabilabb 1.56-ra.

A náluk előforduló hibákat sajnos az InfoKerben nem sikerült reprodukálnunk (nálunk remekül megy az 1.60). Január közepén lemegyünk Szolnokra, hátha a helyszínen több sikerrel vetjük magunkat a hibák nyomába.

Úgy látszik, - és tulajdonképpen ez nem meglepetés - hogy nem tudunk a valóságos könyvtári munkához hasonló tesztfeltételeket teremteni. Persze az sem oldana meg mindent, hiszen a sokféle gép, a sokféle operációs rendszer és a mindenféle eszközmeghajtó olyan változatosságot jelent, amit pont annyi számítógépen lehetne utánozni, amennyin a TextLibes könyvtárak összesen dolgoznak.

Magyarázkodtunk eleget, bocsánatot kérünk a késésért! Lesz új verzió, de időpontot most inkább nem mondunk. Reméljük, hogy hamarosan ...


Vissza: Hírlevelek  TextLib_honlap  InfoKer_honlap