A TextLib kipróbálása

A leírás a TextLib integrált könyvtári rendszer díjtalan kipróbálásához nyújt segítséget.

Erre azokban a könyvtárakban van mód, amelyekből az InfoKer felhívására a szándékot megerősítő válasz érkezett.

A próba a TextLib teljes funkcionalitású munkaállomás programjával folyhat, amellyel az InfoKerben üzemelő szerverhez csatlakozva tetszőleges könyvtári munkafolyamat végezhető. A próba díjtalan és korlátozott idejű. 2018 augusztus 31-ig tart, bármikor megkezdhető.

A próbának kockázata nincs, mert befejeztekor kérésre az adatbázisba rögzített példány adatokkal kiegészített bibliográfiai rekordokat az InfoKer ingyenesen

1. A program telepítése

A program telepítése a telepítő program (http://www.textlib.hu/kisters/tlwk-v2.1.01.1633-ktsetup.exe) futtatásával végezhető el.

Lehetséges, hogy a Windows Defender SmartScreen figyelmeztetést küld a program telepítése közben.

1. ábra: A Windows Defender SmartScreen figyelmeztetése
kep

Az üzenetet az indokolja, hogy a TextLib a Microsoft számára ismeretlen program. Továbblépni a További információ kiválasztása után a Futtatás mindenképpen gombbal tudunk.

2. ábra: Telepítés a figyelmeztetés nyugtázása után
kep

A telepítés végén a programot az ábrán látható módon regisztrálni kell. A regisztrációhoz szükséges Sorozatszámot az InfoKer adja, Település pedig a város neve, ahol a telepítés történik.

3. ábra: A program regisztrálása
kep

A telepítés befejeztekor a program azonnal el is indul.

2. A program használata

2.1. Belépés a rendszerbe

A belépéshez szükséges Azonosító és Jelszó értéke azonos, és d-nnn alakú, ahol nnn megegyezik a regisztáláshoz kapott Sorozatszámmal.

4. ábra: Belépés a programba
kep

Az első belépést követően a jelszót a rendszer védelme érdekében az Egyéb - Beállítások - Jelszó ablakban célszerű megváltoztatni.

5. ábra: Jelszó változtatás
kep

2.2. Próba adatbázis

A próba adatbázis a bibliográfiai adatokat tartalmazó része a próbában részt vevő intézmények számára közös. Közösek a dokumentum rekordok, és a hozzájuk kapcsolódó besorolási adatok (személyek, testületek, sorozati adatok, osztályozások stb.) Ennek következtében az adatbázisnak ebben a részében történt változtatások szintén közössé válnak.

A konkrét könyvtárhoz köthető adatok, pl. a példányok és az olvasók, illetve a velük és általuk végzett műveletek azonban már nem közösek, csak az a könyvtáros dolgozhat velük, akinek a könyvtárához tartoznak.

A fentiek természetesen csak a próba adatbázisra érvényesek, saját programot használva egyetlen másik könyvtár adatai sem kezelhetők, a saját adatok pedig a web OPAC-ban közzétetteken kívül idegen könyvtárak számára láthatatlanok.

2.3. Rendszeres munka

A próba céljára szolgáló munkaállomás programmal szinte minden olyan könyvtári munkafolyamat végezhető, amire a TextLib képes. Ezen a helyen tehát nincs értelme megpróbálni aprólékosan leírni, hogy mit érdemes, és hogyan lehet kipróbálni a rendszerben. Részletes információ a TextLib HTML dokumentációban (http://www.textlib.hu/html/homepage.htm) olvasható.

Kiindulásnak néhány egyszerűsített munkafolyamatot ajánlunk, ami jól modellezi a valóságot. Az egyszerűsítés abban áll, hogy nem dolgozzuk ki a tényleges könyvtári munkában elengedhetetlen alapadatokat, nem definiálunk olvasói kategóriákat, olvasószolgálati paramétereket, dokumentum állományokat és raktárakat, nem jelöljük meg a munkaszüneti napokat stb.

A következőkben nézzük egy picit részletesebben az iménti pontokat.

2.3.1. Katalógus építés

A katalógus építésnek egy hatékony és egyszerű módja a Hunmarc rekordok importja (http://www.textlib.hu/html/hmimp.htm).

2.3.2. Példábnyok bevitele

2.3.3. Bibliográfiai rekordok keresése

A próba adatbázis eredeti tartalmának és a Hunmarc importtal bevitt saját rekordoknak az áttekintésére sokféle keresés áll rendelkezésre a TextLibben. Bibliográfiai rekordokat legegyszerűbben a Keresés - Általános űrlapon kereshetünk.
8. ábra: Általános keresés űrlap expanddal kiegészítve
kep

A keresés megkönnyítésére az összes keresőmezőhöz egy rendezett lista, expand tartozik. A mezőn állva a jobb egérgombos menüből az expandot választva kapjuk a listát. Ezekben a listákban minta begépelésével könnyedén lehet közlekedni, és a diakritikus jelek figyelmen kívül hagyásával mozogni. Vagy a listából választva vagy egy - esetleg több - keresőmezőt kitöltve, majd az ablak menüjéből a Keresést választva indíthatjuk a keresést.

9. ábra: A keresés eredménye
kep

Itt az Ablakos gombot megnyomva láthatjuk a bibliográfiai rekordnak azt a képét, amit már láthattunk a Hunmarc import végén, és ami kiindulásul szolgálhat a példány adatok kapcsolásához.

2.3.4. Olvasók beíratása

Az Olvasószolgálat - Olvasók nyilvántartása - Beiratkozás + érvényesítés úton jutunk a beiratkozási űrlaphoz. a következő mezők kitöltése elegendő egy "működőképes" olvasó létrehozásához:

Az első négy mező kitöltése kötelező. Ha ezekkel megvagyunk, csak akkor válik aktívvá a Rendben gomb. Vele véglegesíthetjük a beiratkozást, a Másikkal pedig elkezdhetjük a következő olvasót.

10. ábra: Beiratkozás űrlap
kep

Fontos mezők is maradtak üresen az űrlapon. A próbának azonban nem kötelező tartozékai, megengedhető most ez az elhanyagolás.

2.3.5. Kölcsönzés

Az Olvasószolgálat - Kölcsönzés - Kölcsönzés úton jutunk a kölcsönző űrlaphoz. Itt mindössze két mezőt kell kitöltenünk.

11. ábra: Kölcsönzés űrlap
kep

A kölcsönzést és általában az olvasószolgálati munkát jelentésen megkönnyíti a vonalkód és a vonalkódolvasó használata. A próbánál ezek minden valószínűség szerint hiányoznak. De nincs baj, az olvasó nevét és a példány vonalkódját is egyszerűen begépelhetjük. A példány megadása után Entert nyomva megtörténik a kölcsönzés, vagy hibaüzenetet kapunk a képernyőre. Az üzenet nyugtázása után az Odaad gombbal jelezhetjük a rendszer számára, hogy a figyelmeztetés ellenére mégis szeretnénk a kölcsönzést befejezni. Vannak azonban olyan hibaüzenetek is, amelyek kizárják a kölcsönzést.

3. Összefoglalás

A kipróbálásra ajánlott műveletek épp csak egy icipici betekintést engednek a TextLibbel végezhető könyvtárosi feladatok sokaságába. A cél annak bemutatása, hogy a TextLib könnyen tanulható, barátságos rendszer, amelynek a használata különösebb felkészülést nem igényel, ugyanakkor annak a felvillantása is, hogy a TextLibbel a könyvtárosi feladatok számítógéppel támogatott részének szinte minden fázisa elvégezhető.

Vissza: Kiegészitő programok TextLib honlap