A TextLib rendszer áttelepítése

E leírás alapján elvégezhető a TextLib rendszer áttelepítése, ha az eredeti rendszer DOS vagy Windows alapon működött, az új rendszer pedig Windows alapú lesz.

1. A szerver áttelepítése

1.1. A Windows alapú szerver program telepítése az új gépre

- vagy - A Windows alapú szerver program telepítése a DOS alapú helyett A Windows alapú szerver program telepítéséhez névre szóló telepítő készletre van szükség. Ilyet kizárólag az InfoKer készíthet, kérésre minden jogosult felhasználó díjmentesen kaphat.

A telepítő készlet egy szokásos windowsos telepítő, a telepítés során pár kérdésre válaszolni kell, ha nem kívánunk eltérni az alapértelmezett beállításoktól, akkor egyszerűen a soron következő beállítás jóváhagyásával. Az alapértelmezett beállításokat a 'TextLib Szerver Beállítások - tlserv.ini' című ablakban módosíthatjuk. A megváltoztatás hatással lehet az adatbázis átmásolására és a munkaállomás programra is. A 'Hálózati beállítások' mezői közül az UDP protokollt a pipa elvételével tiltsuk le.

A telepítés végén a program megkísérli a TextLib adatbázisba tölteni mindazokat a rendszereszközöket, amelyek a korábbi felújítások - ha voltak ilyenek - során még nem kerültek be. Adatbázis hiányában ez természetesen sikertelen lesz.

1.2. Az adatbázis és az adatbázis mentés áttelepítése

Az adatbázis áttelepítésére csak akkor van szükség, ha a TextLib szerver program új gépre kerül. A régi gépen hagyjunk minden TextLib összetevőt érintetlenül az áttelepítés befejeztéig!

Az adatbázis alapértelmezett helye a régi gépen a c:\textlib mappa, az adatbázis mentése és a naplók pedig a c:\textlib\ment mappában találhatók.

Az adatbázis helye és a mentés helye is lehet más, ebben az esetben

Az adatbázis és a mentés áttelepítése másolással történik. Az adatbázis 32 állományból áll, 8 db *.dbf, 12 db *.ndx és 12 db *.pos mintát követő nevű állományból, a mentés a 32 előbbi állományon kívül *.anf és *.tnf nevű fájlokat tartalmaz. Mindezeket valamilyen módszerrel másoljuk át az új gépre.

Az áttelepítéskor nem kötelező a korábbi könyvtár-struktúrával azonosan elhelyezni az adatbázis és a mentést. A sokféle lehetőség miatt ennek a részleteire e leírés nem térhet ki. Általánosságban annyi mondható, hogy a Windows alapú szerver program telepítése közben a 'TextLib Szerver Beállítások - tlsrv.ini' ablakában kell az adatbázisnak és a mentésnek a helyét megadni, ha az alapértelmezettől eltérünk.

1.3. A szerver beállítások áttelepítése

A szerver beállításokkal a mentés, a másodlagos mentés létét és helyét, valamint a szerver program működését kiegészítő segédprogramok futását lehet szabályozni.

1.3.1. A régi TextLib szerver DOS alapú

A DOS-os beállítások az áttelepítéskor elvesznek, a beállítások eredményeként a DOS-os változatban lezajlott műveletek végrehajtásáról más módon kell gondoskodni. Mivel a lehetőságek száma szinte korlátlan, általános szabály nem adható, egyedi megoldásokról konzultálni lehet az InfoKerrel.

1.3.2. A régi TextLib szerver Windows alapú

A szerver és a hozzá tartozó parancssoros segédprogramok beállításait a '\Program Files\TextLib Windows Szerver\exe' mappában található *.cfg, *.cmd és *.ini állományok közül a saját készítésűek és a telepítés után módosítottak őrzik. Ezeket az állományokat szintén másolással juttathatjuk az új helyükre.

1.4. Adatbázis karbantartás

A DOS-os verzió fejlesztésének leállása után történt adatbázis szerkezeti változások érvényesítésére karabantartó programokat kell futtatni a TextLib szerver elindítása előtt. Ez négy parancs futtatását jelenti:

A karbantartás befejeződése után elindíthatjuk a TextLib szerver programot.

2. A windowsos munkaállomás telepítése

2.1. A régi TextLib szerver DOS alapú

Ebben az esetben szükség van a Windows kliens telepítésére.

A Windows alapú munkaállomás program telepítéséhez névre szóló telepítő készletre van szükség. Ilyet kizárólag az InfoKer készíthet, kérésre minden jogosult felhasználó díjmentesen kaphat.

A telepítő készlet egy szokásos windowsos telepítő, a telepítés során pár kérdésre válaszolni kell, ha nem kívánunk eltérni az alapértelmezett beállításoktól, akkor egyszerűen a soron következő beállítás jóváhagyásával.

A rendszer működése szabta követelmény, hogy a munkaállomás programnak írási joga legyen a program telepítési helyére. Alapértelmezetten ez a '\Program Files' mappa. Amennyiben a munkaállomás céljára szolgáló számítógép Windows felhasználójának nincs meg ez a joga, akkor már a telepítéskor el kell térni a telepítő program ajánlásától, és a '\Program Files' helyett más mappát, például a '\TextLibKliens' mappát kell választani.

A telepítés egy szakaszában meg kell adni a TextLib szerver programot futtató számítógép IP címét. A 'TextLib Hálózati Beállítások' ablakában a 'TCP' mezőbe írjuk a szerver IP címét. Amennyiben az alapértelmezett porttól (11345) el kívánunk térni, akkor - a szerver gép beállításával szinkronban - itt kell a portot is megadni.

2.2. A régi TextLib szerver Windows alapú

Ebben az esetben nincs szükség windowsos munkaállomás telepítésére, a korábbi munkaállomás használható. Ha mégis változtatni kell, akkor a 2.1. pont megfelelő részében leírtakat kövessük.

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap