Online Hunmarc import / távoli keresés

1. Importálandó rekordok

Az online Hunmarc import Hunmarc vagy MARC21 szabványú bibliográfiai rekordok feldolgozására, és TextLib adatbázisba betöltésére képes. A Hunmarc rekordok forrása háromféle lehet.

1.1. Meglévő Hunmarc állomány

Egy Hunmarc állomány forrása sokféle lehet. Talán a leggyakoribb a Kelló adatbázis szolgáltatása, amelynek keretében a tőlük vásárolt könyvekhez tartozó bibliográfiai rekodok Hunmarc formában letölthetők a weblapjukról.

Ezen kívül a MOKKA, az ODR és szinte bármelyik könyvtár web OPAC-jában indított keresés végén a találatokhoz tartozó bibliográfiai rekordokat letölthetjük Hunmarc formátumban és elmenthetjük egy állományba.

1.2. Távoli keresés z39.50 klienssel

A Keresés - Távoli (z39.50+tlwww) menüpontban indított keresés a kiválasztott könyvtárakban zajlott keresés eredményével automatikusan elindítja az online Hunmarc importot.

A munka az alábbi ablakban indul:

1. ábra: Távoli keresés
kep

A Hol 1, 2, 3 mező beállításával választhatjuk ki, hogy mely távoli adatbázisokban kívánunk keresni. A sorrend erősorrend is, mert a keresés abbamarad, amint a soron következő könyvtárból találat érkezik. A könyvtárak listáját a TextLib szerver programot futtató számítógépen találjuk:

A lista szabadon bővíthető, amennyiben ismerjük a keresésbe bevonni kívánt könyvtár szükséges adatait. A listában jelenleg a következő könyvtárakat találjuk:

Megjegyzés:

A könyvtárat kiválasztva az ablak Szerver adatai mezőjében olvashatjuk a könyvtár adatait, valamint a keresésre vonatkozó speciális jellemzőket. A textlibes könyvtárakban többkötetes könyvek keresésekor, illetve analitikusan feltárt kötetek keresésekor többféleképpen járhatunk el, attól függően, hogy a többkötetes összes kötetére vagy csak valamelyikére, illetve az analitikák mindegyikére vagy csak valamelyikére van szükségünk:

A különbségtételnek ez a lehetősége a nem textlibes könyvtárakban nincs meg, azokban mindenképpen külön kell megkeresnünk a közös adatot és egyesével a köteteket.

A DFMK-ban kétféleképpen kereshetünk, a z39.50 szerver használatával zajló keresés a nem textlibes könyvtárakéval rokon.

Amennyiben nem akarjuk, nem szükséges a Hol mező mindhárom előfordulását kitölteni.

A kereséshez töltsünk ki egyet vagy többet a rendelkezésre álló mezők közül. Ha többet is kitöltünk, akkor azok között a program automatikusan és megváltoztathatatlanul ÉS kapcsolatot létesít. A CCL... mezők a keresés CCL nyelvi megfelelőjét mutatják a keresőmezők kitöltése közben, ugyanakkor lehetőséget adnak CCL nyelvű kérdés megfogalmazására a keresőmezők kitöltése nélkül is.

A keresés elindításához nyomjuk meg a Keres gombot. A sikertelen keresést az ablak alsó szegélyén megjelenő nincs találat üzenet jelzi, siker esetén a találatokat egy új Távoli keresés című ablakban kapjuk meg.

A keresés eredményességnek feltétele, hogy a címzéshez szükséges, a tav-ker.cfg-ben leírt porton keresztül az adatforgalom a saját intézményünkben engedélyezett legyen.

1.3. Távoli webes keresés

A Keresés - Távoli (WEB-es) menüpontban indított keresés a kiválasztott könyvtárakban zajlott keresés eredményével automatikusan elindítja az online Hunmarc importot.

A munka az alábbi ablakban indul:

2. ábra: Távoli webes keresés
kep

A kereséshez választhatjuk, hogy a Honlap nyomógombbal átlépünk az intézmény honlapjára, vagy a Keresés gombbal azonnal az intézmény web OPAC-jába. "Idegen" könyvtári katalógus az Új ODR, a MOKKA, a FSZEK és az OSZK. Bármelyiket is választjuk, a művelet innentől nem írható le általánosan, hiszen a web OPAC-ok különböznek, a kereséshez és a rekordok letöltéséhez ismerni kell a kiválasztott weblap kezelését. Általánosságban annyi mondható, hogy a letöltéshez felajánlott változatok közül a bináris (nem tagged!) Hunmarcot válasszuk, kerüljük a txt, html és xml formátumot, kódkészletnek pedig a diakritikus jelek mindegyikét ábrázolni képes UTF-8 vagy Ansel a megfelelő.

A TextLib itt (http://www.textlib.hu/hmchk.htm) lehetőséget ad a letöltött Hunmarc állomány tartalmának áttekintésére és formai helyességének ellenőrzésére.

A TextLib nyomógomb eltér az eddigiektől, az a web OPAC-ot működtető textlibes könyvtárak közös kereső felületére visz. Ezt a két félből összeollózott ábra mutatja:

3. ábra: TextLib közös kereső
kep

A keresésbe bevonandó könyvtárakat az intézmény neve előtti jelölőnégyzetbe kattintással, vagy az ablak alján a csoportos megjelölés nyomógombjait használva választhatjuk ki. A kereséshez négy mező áll rendelkezésre, ezeknek a tartalma egy-egy legördülő menüben változtatható. Ha több mezőt töltünk ki, akkor azok között a program automatikusan és megváltoztathatatlanul ÉS kapcsolatot létesít.

A keresés eredményét egy könyvtárak szerinti listában és egy összesített listában tekinthetjük át. A zöld lefelé mutató nyilacskával kezdeményezhetjük a rekordok letöltését.

4. ábra: Találatok a TextLib közös keresőben
kep

A távoli webes keresés eredménye a keresés természetéből adódóan sok találat is lehet. De még ha így is van, a talált rekordokat a saját TextLib adatbázisunkba csak egyesével tölthetjük be. Ez egy lényeges eltérés a Távoli (z39.50+tlwww) működéséhez képest.

A távoli keresés ebben a változatában is igaz, hogy a textlibes könyvtárakban többkötetes könyvek keresésekor, illetve analitikusan feltárt kötetek keresésekor többféleképpen járhatunk el, attól függően, hogy a többkötetes összes kötetére vagy csak valamelyikére, illetve az analitikák mindegyikére vagy csak valamelyikére van szükségünk:

2. Online Hunmarc import

A modul segítségével megtekinthetjük egy Hunmarc fájl (pl. a Kellóból letöltött) tartalmát, kereshetünk a rekordok között, és a kiválasztottakat egyesével vagy csoportosan a TextLib adatbázisba tölthetjük.

2.1. A modul indítása

A modul több helyről is indítható.

A fent felsorolt menüpontok valamelyikének kiválasztása vagy az eredményes keresés után megjelenik a modul ablaka, ami az indulás módjától függően Hunmarc import vagy Távoli keresés nevű lehet. Menüből választva a modul ablaka üres lesz, a keresés végén vagy az ejtés után pedig már a találatok láthatók benne.

2.2. A modul képernyője

5. ábra: Humark import fájlból
kep
6. ábra: Hunmarc import távoli kereséssel
kep

2.3. A modul használata

2.3.1. A fájlnév megadása

Ha az elindítás előbb felsorolt módozatai közül nem olyat választottunk, amelyik a modul automatikus indulásával jár, akkor először természetesen a feldolgozandó Hunmarc fájl nevét kell megadnunk. Az ablakban a Fájl mező az aktuális, ide írjuk be a fájl nevét az elérési úttal együtt. Használhatjuk a '*' karaktert is a fájl nevében, ez esetben tallózással választhatjuk ki a megfelelőt. Pl: KB530022.MNB, *.MNB, C:\sajat\*.mnb

2.3.2. A fájl feldolgozása

Ettől a mozzanattól kezdve azonosan zajlik a fájlból és az online keresésből szerzett Hunmarc rekordok feldolgozása. A program értelmezi a Hunmarc rekordokat, és ezzel kapcsolatos adatokat ír ki a modul ablakába.

2.3.3. Az import ablak mezői

Végül a nyomógombok.

A feldolgozés során létrejött rekordokat a program egy Hunmarc import rekordok nevű találati halmazba gyűjti, így adva lehetőséget további javításra, módosításra, kiegészítésre.

2.3.4. TextLib kötegelt Hunmarc import

Ebbe az ablakba akkor jutunk, ha a keresés eredményét áttekintve, a Mindet gombot megnyomva, egyszerre szeretnénk az összes megtalált rekordot a TextLibbe betölteni.
11. ábra: TextLib kötegelt Hunmarc import
kep

Mezők és beállítások

A munka a Feldolgozás nyomógombbal indítható.

12. ábra: TextLib kötegelt Hunmarc import vége
kep

A feldolgozés során létrejött rekordokat a program egy Hunmarc import rekordok nevű találati halmazba gyűjti, így adva lehetőséget a kötegelt módban betöltött rekordok javítására, módosítására, kiegészítésére, példány adatokkal való ellátására.

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap