A könyvtárak bezárása

Újdonságok

Kényszerűen változtatni kell azon könyvtárak működésében, amelyek a koronavírus miatt bezárnak. Ebben az írásban javaslatokat teszünk az olvasószolgálati munkában szükségessé váló változtatásokra, és leírjuk az otthoni munkavégzés megoldásához megteendő lépéseket.

1. Olvasószolgálat

1.1. A kölcsönzési határidő meghosszabbítása (szükségtelen)

A könyvtár kényszerű zárva tartása alatt nincs lehetőség visszahozatalra. Emiatt felmerülhet az igény az összes kölcsönzés határidejének meghosszabbítására. Erre nincs szükség akkor, ha a könyvtár csak munkanapokra számít fel késedelmi díjat. Ezt a beállítást rendszergazdaként a Rendszer - Könyvtárunk adatai - Paraméterek mező részletezésével kapható űrlapon ellenőrizhetjük a Kölcsönzés fejezet Csak munkanapra mezőjében. Ha nincs ott a pipa, kattintsuk be.

Ezt a paramétert mindig figyeli a program, amikor késedelmi díjat számol. Ha a paraméter be van állítva - bármikor is állítjuk ezt be -, a program nem számít fel késedelmi díjat a munkaszüneti napokra.

Új! - Ha a könyvtár mégis a határidők növelése mellett dönt, arra is van lehetőség. Lásd: Kölcsönzési határidő

1.2. Munkaszüneti napok beállítása

A Rendszer - Munkaszüneti napok menüpontban nyíló ablakban állítsuk be a bezárás kezdőnapjától kezdve a napokat munkaszünetnek, egészen addig az időpontig folyamatosan, ameddig biztosan zárva tart a könyvtár. Amikor közeledik az utolsó bejelölt nap, ne mulasszuk el az újabb napokat is bejelölni, amennyiben ez akkor indokolt lesz.

MÓDOSÍTÁS! Török Csaba (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya) ötlete nyomán javasoljuk a munkaszüneti napok megtoldását 10-20 nappal. Tehát ne a várható zárva tartás utolsó napja legyen az utolsó munkaszüneti nap, hanem annál 10-20 nappal több. A toldás értelme az, hogy bár nyitáskor várható olvasói roham, mégis sokan lesznek, akik nem az első nap hozzák majd vissza a kölcsönzött dokumentumaikat. Ezzel a toldással pedig elérhető, hogy a nyitás utáni, szigorúan véve már ténylegesen késedelmes napokra se számoljon a rendszer késedelmi díjat. A toldás hosszát úgy érdemes megválasztani, hogy a nyitás napján majdan lezajló kölcsönzés lejárati dátuma már a toldás utáni időszakra essen. (Hmmmm... DVD. Kölcsönöz még valaki DVD-t?) MÓDOSÍTÁS VÉGE

Minden fiókban és a KSZR-t működtető könyvtárakban minden olyan kistelepülési könyvtárban egyesével kell beállítani a munkaszüneti napokat, ahol olvasószolgálati munka folyik.

A beállítások eredményeként nem változik a kölcsönzés lejáratának napja, viszont nem keletkezik késedelmi díj, vagy ha már keletkezett, nem nő az eddigi. A könyvtár pedig felszólítást - az akkorra esetleg rég lejárt kölcsönzések miatt - majd csak a nyitást követően küld.

1.3. A késedelmi díj növekedésének leállítása

A munkaszüneti napok beállítása magával hozza a késedelmi díj növekedésének leállását.

1.4. Az automatikus üzenetküldés leállítása

Az automatikus üzenetküldést, a tlmsg program időzített futtatását le kell állítani. Ehhez

1.5. A webes előjegyzés, hosszabbítás és foglalás kikapcsolása

Jegyezzük meg a nyitáskori visszaállítás érdekében a tlwww.cfg-ben található tlwwwsets változó értékét. Ezután írjuk át tlwwwsets=1-re, ha nem használja a könyvtár a chat funkciót. Ha használja, akkor tlwwwsets=33 a helyes érték. Ezután a tlwww-t újra kell indítani.

MÓDOSÍTÁS! Érdemes megtartani a webes hosszabbítást. Ezért tehát az ajánlott értékhez adjunk hozzá négyet, tlwwwsets értéke 5 vagy 37 legyen. MÓDOSÍTÁS VÉGE

1.6. Az olvasók értesítése

Két, egymást erősítő módszert ajánlunk az olvasók értesítésére.

2. Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzéshez szükség van:

3. plusznap.exe program

3.1. Kárpótlás az elveszett napokért

A kényszerű zárva tartás ideje alatt az olvasók - részben vagy teljesen - elestek a könyvtári szolgáltatások igénybevételétől. Ráadásul, ha a könyvtárba iratkozás pénzért történt, még valamekkora anyagi veszteség is érte az olvasókat. Indokolt lehet a kárpótlás, és ennek a legegyszerűbb módja, ha a beiratkozott olvasók olvasójegyének érvényességét meghosszabbítjuk a zárva tartás időtartamával.

Az érvényességnek ez a hosszabbítása nem azonos a programban végrehajtott érvényesítéssel:

Készült egy program, amivel ezt a műveletet egyszerűen és gyorsan végrehajthatjuk. A programot a innen töltsük le (http://textlib.hu/util), és másoljuk a helyére:

3.2. Kölcsönzési határidő növelése

Új! - Kölcsönzések határidejét is meg lehet növelni, hogy az olvasók ne izguljanak, hogy lejárt a határidő, és probléma lesz.

A következő pontban az olvasók példáján mutatjuk be a program használatát. Ha az ott leírt paraméterek előtt még a /kolcs paramétert is megadjuk, akkor nem olvasók, hanem kölcsönzések feldolgozása fog történni. A kölcsönzések határideje, a felszólítások dátuma (pl. előzetes figyelmeztetés) stb. mezők módosulnak.

A határidők beállításánál a program figyel a munkanapokra, a határidőket ennen megfelelően arrébb tolhatja.


w-plusznap.exe /kolcs 20210201 20210321 30

3.3. A program futtatása

A programot a TextLib szerver program leállítása után a szerver parancssorában kell futtatni.

A program paramétereiről kapunk segítséget, ha a w-plusznap.exe ill. ./g-plusznap.exe parancsot paraméter nélkül adjuk ki.

C:\Program Files (x86)\TextLib Windows Szerver\exe>w-plusznap.exe
PLUSZNAP 2.01 - ervenyesseg/hatarido noveles
 Használat: g-plusznap.exe [/Hazon] [/kolcs] mettol meddig [napok]
  azon  - mely dolgozo mentett halmazan (default: minden olvaso/kolcsonzes)
  mettol - melyik naptol (EEEEHHNN formaban, kotelezo megadni)
  meddig - melyik napig (EEEEHHNN formaban, kotelezo megadni)
  napok  - hany nappal toljuk ki (default:30)
  /kolcs - kolcsonzesek hatarideje (default: olvasok)
  olvasojegy ervenyesseg / kolcsonzes hatarido noveles
   Pl.: g-plusznap.exe 20210301 20210530 60
   Pl.: g-plusznap.exe /kolcs 20210201 20210415 75

A mettol és a meddig paraméterben tagolás nélküli 8 számjegyen leírva dátumokat kell megadnunk. Ha a beiratkozás érvényessége a két dátum között - a kezdő és a zárónapot is beleértve - lejárt, akkor a program az olvasó rekordban talált érvényességet a napok paraméterben megadott napok számával megnöveli. Az érvényességbe beletartozik a könyvtár egészére vonatkozó érvényesség, és külön-külön valamennyi állomány érvényessége is, tekintet nélkül arra, hogy ingyenes vagy díjköteles beiratkozásról van szó. Mivel a program a rekordban talált érvényességi dátumhoz adja hozzá a napok paraméterben megadott napokat, az új lejáratok éppen úgy különböző dátumúak lesznek, mint ahogy eddig voltak.

Két megoldás kínálkozik a kárpótlásra. A 20200316 záró dátum abból a feltételezésből adódik, hogy egy évnél hosszabb időtartamú beiratkozás nincs.

Általában a második változat felelhet meg inkább a könyvtári szokásoknak.

A parancs beírása után a program jóváhagyást kér, az igen beírása után indul el. Egyszeri futtatásával a kárpótlás meg is van oldva.

A /Hazon paraméterre akkor van szükság, ha a kétféle változat egyike sem felel meg. Akkor fordulhat ez elő, ha a kárpótlást kapó olvasók körét szűkíteni akarjuk ahhoz képest, amit csupán a dátumok és a kárpótlási napok számával megadhatunk. Ha például akarunk kárpótlást adni, de nem minden olvasónak ugyanannyi napot. Ekkor találati halmazokat kell létrehoznunk, és az elmentett halmazokra külön-külön kell futtatnunk a w-plusznap.exe vagy g-plusznap.exe programot, és a dátumok megadásán kívül a /H paraméter után szorosan írva be kell írnunk a halmazt elmentő könyvtáros belépési azonosítóját.

3.4. Lehetséges problémák

Ha olyan üzenetet kapunk, hogy 'msvcp140.dll' vagy 'vcruntime140.dll' nincs, sérült, vagy hibás, akkor a A Microsoft ezen weblapjáról (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads) le kell tölteni a vc_redist.x86.exe programot, és azt telepíteni.

3.5. A program futásának eredménye

A program működés közben a képernyőre írja azokat az olvasó rekordazonosítókat, amelyekkel a parancssorba beírt paraméterek szerint foglalkozni kellett, mellé pedig az új érvényességi dátumot. Ugyanezeket az adatokat futás befejeződését követően a \textlib\plusznap.log-ban is megnézhetjük.

Új! - A kölcsönzési határidő módosítás esetén a képernyőre nem ír, mivel több ezer kölcsönzés is lehet. A log fájlban megtaláljuk, miket módosított.


***** 2020-05-23 14:26 **************************************************
w-plusznap.exe 20200316 20210316 75
PLUSZNAP 1.02 - olvasó érvényesség megnövelés
ac8716 - 20200626
ac12075 - 20200612
ac12850.3 - 20210109
ac14235 - 20201106
ac14397 - 20200812
...
Összesen: 34060 olvasott, 47 módosított
      (0:00, 58724 rek/mp) 

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap