A könyvtárak bezárása

Újdonságok

Kényszerűen változtatni kell azon könyvtárak működésében, amelyek a koronavírus miatt bezárnak. Ebben az írásban javaslatokat teszünk az olvasószolgálati munkában szükségessé váló változtatásokra, és leírjuk az otthoni munkavégzés megoldásához megteendő lépéseket.

1. Olvasószolgálat

1.1. A kölcsönzési határidő meghosszabbítása (szükségtelen)

A könyvtár kényszerű zárva tartása alatt nincs lehetőség visszahozatalra. Emiatt felmerülhet az igény az összes kölcsönzés határidejének meghosszabbítására. Erre nincs szükség akkor, ha a könyvtár csak munkanapokra számít fel késedelmi díjat. Ezt a beállítást rendszergazdaként a Rendszer - Könyvtárunk adatai - Paraméterek mező részletezésével kapható űrlapon ellenőrizhetjük a Kölcsönzés fejezet Csak munkanapra mezőjében. Ha nincs ott a pipa, kattintsuk be.

Ezt a paramétert mindig figyeli a program, amikor késedelmi díjat számol. Ha a paraméter be van állítva - bármikor is állítjuk ezt be -, a program nem számít fel késedelmi díjat a munkaszüneti napokra.

1.2. Munkaszüneti napok beállítása

A Rendszer - Munkaszüneti napok menüpontban nyíló ablakban állítsuk be a bezárás kezdőnapjától kezdve a napokat munkaszünetnek, egészen addig az időpontig folyamatosan, ameddig biztosan zárva tart a könyvtár. Amikor közeledik az utolsó bejelölt nap, ne mulasszuk el az újabb napokat is bejelölni, amennyiben ez akkor indokolt lesz.

MÓDOSÍTÁS! Török Csaba (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya) ötlete nyomán javasoljuk a munkaszüneti napok megtoldását 10-20 nappal. Tehát ne a várható zárva tartás utolsó napja legyen az utolsó munkaszüneti nap, hanem annál 10-20 nappal több. A toldás értelme az, hogy bár nyitáskor várható olvasói roham, mégis sokan lesznek, akik nem az első nap hozzák majd vissza a kölcsönzött dokumentumaikat. Ezzel a toldással pedig elérhető, hogy a nyitás utáni, szigorúan véve már ténylegesen késedelmes napokra se számoljon a rendszer késedelmi díjat. A toldás hosszát úgy érdemes megválasztani, hogy a nyitás napján majdan lezajló kölcsönzés lejárati dátuma már a toldás utáni időszakra essen. (Hmmmm... DVD. Kölcsönöz még valaki DVD-t?) MÓDOSÍTÁS VÉGE

Minden fiókban és a KSZR-t működtető könyvtárakban minden olyan kistelepülési könyvtárban egyesével kell beállítani a munkaszüneti napokat, ahol olvasószolgálati munka folyik.

A beállítások eredményeként nem változik a kölcsönzés lejáratának napja, viszont nem keletkezik késedelmi díj, vagy ha már keletkezett, nem nő az eddigi. A könyvtár pedig felszólítást - az akkorra esetleg rég lejárt kölcsönzések miatt - majd csak a nyitást követően küld.

1.3. A késedelmi díj növekedésének leállítása

A munkaszüneti napok beállítása magával hozza a késedelmi díj növekedésének leállását.

1.4. Az automatikus üzenetküldés leállítása

Az automatikus üzenetküldést, a tlmsg program időzített futtatását le kell állítani. Ehhez

1.5. A webes előjegyzés, hosszabbítás és foglalás kikapcsolása

Jegyezzük meg a nyitáskori visszaállítás érdekében a tlwww.cfg-ben található tlwwwsets változó értékét. Ezután írjuk át tlwwwsets=1-re, ha nem használja a könyvtár a chat funkciót. Ha használja, akkor tlwwwsets=33 a helyes érték. Ezután a tlwww-t újra kell indítani.

MÓDOSÍTÁS! Érdemes megtartani a webes hosszabbítást. Ezért tehát az ajánlott értékhez adjunk hozzá négyet, tlwwwsets értéke 5 vagy 37 legyen. MÓDOSÍTÁS VÉGE

1.6. Az olvasók értesítése

Két, egymást erősítő módszert ajánlunk az olvasók értesítésére.

2. Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzéshez szükség van:

Vissza: Kiegészitő programok TextLib honlap