1. Köztaurusz modul

A természetes nyelvi keresés támogatására szolgáló tárgyszó-rendszerekből a TextLib-ben 4-féle lehetőség kínálkozik:

A KözTaurusz az OSZK Ungváry Rudolf által vezetett munkacsoportja által elkészített, a közművelődési terület fogalmait strukturált rendszerbe foglaló tezaurusz; jelenleg (a TextLib rendszerbe foglalásakor, 2002 decemberében) mintegy 33.000 vezérszót (deszkriptort és nemdeszkriptort együttesen) tartalmaz. A vezérszavakkal ekvivalens ETO-jelzettel a vezérszavak kb. fele rendelkezik.

A Köztaurusz TextLib rendszerbe integrálása a következőket jelenti:

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap