1. Raktárba modul

A modul lehetővé teszi sok példány aktuális ill. állandó raktárának gyors változtatását. Egyszer kell megadni, hogy mit kell változtatni, aztán a vonalkódokat beolvasva, minden példány raktár adata megfelelően változik.

1.1.1. A modul indítása

A TextLib főmenü Egyéb / Eszközök / modulIndítás menüpontból futtatható. A modul neve RAKTARBA, paramétere nincs.

1.1.2. A modul képernyője

1. ábra: A modul ablaka
kep

Az első három mező közül pontosan egy tölthető ki. Amíg egyik sincs kitöltve, a Vonalkód és Lelt.szám mezők nem használhatók.

A három első mező valamelyikének kitöltése után a Vonalkód vagy Lelt.szám mező kitöltésével adhatjuk meg a feldolgozandó példányokat. Természetesen a vonalkód megadásához a vonalkódolvasó is használható.

A Berak mező kitöltése azt jelenti, hogy a példány aktuális raktára a megadott lesz. Azoknál a példányoknál, amiknél már most is ez van az aktuális raktárnak megadva, hibaüzenetet kapunk, és nem csinál semmit a modul. Azoknál a példányoknál, amiknek ez a raktár az állandó raktáruk, csak most más az akt. raktáruk, nem az akt. raktár töltődik ki, hanem csak a jelenlegi akt. raktárt törli a modul.

A Kivesz mező kitöltése esetén kitörli az akt. raktárt, ha az az itt megadott volt. Ha van neki akt. raktára, de nem a megadott, vagy ha nincs akt. raktára, akkor hibaüzenet lesz az eredmény.

A Hova mezőt akkor kell kitölteni, ha egy másik raktárba (nem aktuálisba) kell átrakni a példányt. Ez beállítja a raktárt, és kitörli az aktuális raktárt.

Az Előző mezőben mindig láthatjuk az utoljára feldolgozott példány vonalkódját, a kész mutatja, hogy hány példány feldolgozása sikerült, a maradt mezőben pedig az látszik, hogy hány példánnyal volt valami gond. Ezeket a modul nem változtatta meg.

A modul a megváltoztatott példányokban kitölti az utolsó módosítás dátuma és a módosító mezőket.

Vissza: HTML dokumentáció   ;   TextLib honlap