TextLib

V1.70.00 újdonságok

Más verziók újdonságai: 1.60.xx   1.61.02   1.62.02   1.62.02   1.62.03   1.62.04   1.62.05   1.62.06   1.70.00 1.70.01  
===== V1.70.00 ===== 2006.06.01.

- Linux: Ehhez a TextLib verzióhoz a libc6 min. 2.3.2-es verziója
 szükséges! Az elterjedt disztribúciók közül egyedül a Debian Woody-ban
 van ennél régebbi, ezért ezt fel kell sajnos újítani Sarge-ra.

- Debian alatt változtatni kell az /etc/apt/sources.list fájlban. Az
 eddigi 'woody'-t le kell cserélni 'sarge'-ra, a végeredmény tehát ez kell
 legyen:
      deb http://www.infoker.hu/debian sarge main

- A szervernek nem kell megadni a /tlmsave paramétert, ez mostantól mindig
 be van állítva. Az, hogy a munkaállomás elmenti-e magának a modulokat,
 csak attól függ, hogy a munkaállomás programot ezzel paraméterrel
 indítottuk-e.

- Igen nagy találati halmazok (több tízezer rekord) törlése tudott hosszú
 ideig tartani. Emiatt lehettek 'Lassú' üzenetek a szerver képernyőjén,
 és kommunikációs problémák a munkaállomásokkal. Ezt a problémát
 megoldottuk.

- Igen nagy találati halmazok kezelésénél néha a halmazok (néha még az
 indexek is) elromlottak, ez okozta aztán azt, hogy a kereséseknek 0 elemű
 halmaz lett az eredménye. Ez a hiba is meglett...

- TLWWW: megadhato a wattcp.cfg (DOS) ill. tlwww.cfg (linux) file-ban:
 maxproctime=XX
 Maximum XX masodpercg tarthat egy kereses. Default erteke: 54
 maxth=NN
 Ha varhatoan NN-nel tobb talalat lenne, nem indul el a kereses.
 Default: DOS-ban 2000, linuxban 4000

- Megadható, hogy a szerver, reindex, stb. mekkora indexlap cache-t
 használjon. DOS-ban a default (egyúttal maximális érték) 6900.
 Linuxban a default 16000 (ekkor 32 Mbyte memóriát használ). Max 32000.
 Meg lehet adni kisebbet, ha spórolni kell a memóriával - ekkor kicsit
 lassabb lesz az indexelés. Nagyobbat megadva pedig gyorsabb - több
 memória árán. Az indexel1 vagy indexel futtatásakor mindenképp érdemes
 jó nagyot megadni.

- A linuxos TLWWW sokat gyorsult. Főleg akkor, amikor egyszerre többen
 is keresnek.

- Linuxos TLWWW-hez tartozó segédprogram: chktlwww. Rendszeresen
 ellenőrzi, hogy a TLWWW rendben működik-e, és eléri-e a TextLib
 szervert. Probléma esetén üzen (email).
 Leírása a honlapunkon: www.textlib.hu/html/linux/linuxos.htm

- A könyvtári törvény által előírt, a 16 éven aluli illetve a 70 éven
 felüli olvasókat megillető ingyenesség támogatására bevezettük az olvasói
 kategóriánkénti korhatár (tól-ig) lehetőséget. Beiratkozásnál és
 érvényesítésnél a rendszer ügyel arra, hogy adott kategóriába csak
 megfelelő korú olvasó tartozhasson. Ezen túlmenően arra is lehetőség van,
 hogy - amennyiben a beiratkozás érvényessége előtt betölti a
 kategóriájára előírt felső korhatárt - az érvényességet a korhatár
 betöltésének dátumáig állíttassuk be (ilyenkor természetesen a fizetendő
 regisztrációs díj is időarányosan alakul).

- A munkaszüneti napok kezelése változott: mostantól nemcsak 365 nap,
 hanem tetszőleges számú naptári év munkarendjét képes a rendszer
 regisztrálni és kezelni.

- Készült egy SZAKCUTT nevű program, amely képes akár az egész adatbázis,
 akár egy elmentett találati halmaz PELDANY (alapértelmezés) rekordjaiban
 a raktári jelzet kitöltésére (a KOTET szakjelzet + Cutter értékével)
 vagy többkötetes könyvek KOTET rekordjaiban a közös adat rekordból vett
 szakjelzet és Cutter mezők kitöltésére.

- Kölcsönzésnél és hosszabbításnál a rendszer mostantól figyel arra, hogy
 ne fordulhasson elő az olvasójegy érvényességénél későbbi határidő. Ezt
 akkor teszi, ha az új, "a Lejárat utáni határidőnél: [ ] figyelmeztet"
 paramétert bekapcsoljuk.

- A kapcsolódó mezőkbe történő beszúráshoz alkalmazott expandnál a [Minta]
 mezőbe begépelt kezdő karaktersorozat nem vész el; amennyiben még nincs
 ilyen kezdetű elem az expandban, és ezért a [Bevitel] gomb megnyomásával
 új rekord bevitelét kezdeményezzük, a [Minta] tartalma bekerül az új
 rekord megfelelő mezőjébe és a mező bevitele onnan folytatható.

- A szöveges mezőből hívható expandnál is meg lehet menteni a [Minta]
 mezőbe begépelt szöveget. Ha az ablakból az újonnan létrehozott [Minta]
 gombbal lépünk ki, akkor ez a szöveg bekerül abba a mezőbe, ahonnan az
 expandot indítottuk. Nem kell ezt még egyszer beírnunk.

- Javítottuk azt a hibát, hogy ha a könyvtárunk adatainál egyedi indexként
 megadott indexbe indexelődő mezőbe (pl. leltári szám) olyan értéket
 adtunk meg, ami már volt az adatbázisban, és a mezőről történő lelépés
 nélkül rögtön a 'Letárol' opciót választottuk, akkor csak felvillant a
       "Már van ilyen értéket tartalmazó rekord!"
 hibaüzenet, de a rekord a hibás adattal került letárolásra.

- A TextLib szerver a belépni kívánó munkaállomások idejét is ellenőrzi. Ha
 több, mint 2 órával eltér a szerver idejétől, nem engedi belépni a
 munkaállomást.

- TH_CEDUL nyomtató modul: /KOZTAURUSZ paraméter esetén (ha a /TEZNO
 nincs megadva), kinyomtatja a cédula aljára a Köztaurusz tárgyszavakat.

- Hogy a TextLibből nyomtatható leltárkönyv jobban megfelelhessen a
 kívánalmaknak, három új paramétere lett a TH_LPRN nyomtató modulnak:
 /CSOPLELT, /FORRAS és /KOLCS. Ezek példányok nyomtatásakor a csoportos
 leltári számot, a beszerzési forrást illetve a kölcsönözhetőséget képesek
 nyomtatni.

- A hozzáférési paramétereknél szabályozhatóvá tettük, hogy a hosszabbítások
 max. számát abszolút korlátként vagy kezelő által felülbírálható korlátként
 kezelje a rendszer; ha a "Hosszabbítás> Max: [ ] __ alkalom" adatcsoportban
 a [Max] mező melletti jelölőnégyzetet bejelöljük, akkor abszolút, egyébként
 kezelő által felülbírálható korlát lesz a megadott számú alkalom.

--- Fizetős opciók ---

- Bevezettük az ún. "tömeges hosszabbítás" lehetőségét.
 Ez lehetővé teszi, hogy egy olvasó összes kölcsönzését kényelmesen,
 pusztán a [Hosszabbítás] nyomógomb kezelésével lehessen elvégezni. A
 rendszer a kölcsönzéseket ilyenkor automatikus ciklusban veszi sorra, de
 minden egyes hosszabbítás kontrollálható. A hozzáférési paramétereknél
 szereplő "Hosszabbítás> Max: [ ] __ alkalom" adatcsoport-beli [Max]
 beállításától függetlenül a megadott számú alkalommal már
 meghosszabbított kölcsönzéseket a tömeges hosszabbítás figyelmen kívül
 hagyja (vagyis kiírja, hogy mi a gond, de az üzenet nyugtázása után
 mindenképp a következő kölcsönzés feldolgozásával folytatódik a munka).

- FIOK modul: a fiókhálózattal rendelkező könyvtárak részére készült opció.
 Működésének alapelvei:
 - Az olvasók a könyvtárba iratkoznak be, és ennek fejében bármely fiókban
  igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait.
 - Az egyes fiókok - a könyvtárétól/központétól eltérő - saját munkarenddel
  rendelkezhetnek.
 - A fiókokban lévő dokumentum-példányok egyértelműen a fiókokhoz vannak
  rendelve, azaz egy adott fiókban csak ahhoz a fiókhoz tartozó példányok
  honosíthatók/selejtezhetők, az adott fiókból csak az ott honos példányok
  kölcsönözhetők, csak a honos fiók veszi őket vissza, előjegyzést csak az
  adott fiókban megtalálható példányok figyelembe vételével regisztrál és
  kezel a rendszer, tehát a fiókok az állománykezelés és az olvasószolgálat
  szempontjából kvázi független részlegekként viselkednek.
 - A rendszer nyilvántartja és karbantartja az olvasók fiókonkénti
  státuszát, azaz hogy az adott fiókban milyen kölcsönzései, tartozásai,
  előjegyzései, felszólításai vannak.
 - A fiókkal asszociált forgalmi rekordok (példányok, kölcsönzések,
  előjegyzések, tartozások, törlési jegyzékek) fiók szerint is kereshetők.
 - Az olvasó állapota kérhető mind a könyvtár egészére, mind egyes fiókokra
  nézve; alapértelmezésben a honos fiók-beli állapotot kapjuk.
 - Keresésnél szabályozható, hogy:
   - csak az adott fiók állományában,
   - a könyvtár teljes állományában,
   - kiválasztott fiókok állományában
  történjen a keresés (erre az olvasói és az egyszerűsített keresésnél van
  lehetőség; az utóbbinál olyankor, ha a könyvtár állományában meglévő
  dokumentumok közötti keresést állítjuk be). Alapértelmezés: dolgozó
  esetében a teljes könyvtár (valamennyi fiók) állományában, olvasó esetén
  az adott fiók állományában történik a keresés.
 - Felszólító levelek bármely fiókban bármely fiókra vonatkozóan, fiókonként
  nyomtathatók.
 - A standard forgalmi statisztika és a kölcsönzési statisztika esetén
  szabályozható, hogy az adott fiókról - ez az alapértelmezés, másik
  fiókról vagy a könyvtár egészéről (valamennyi fiókról) készüljön a
  statisztika.
 - A WEB-es felületen is kereshetők az egy adott fiókban található
  példányok.
 Részletes leírás a TextLib honlapon: www.textlib.hu/html/fiok.htm

Vissza: TextLib honlap