TextLib

V1.70.06 újdonságok

Előző verzió újdonságai: 1.70.05
===== V1.70.06 ===== 2007.02.07.

- Ha a TextLib szerver több napig futott leállás nélkül, akkor a dátum
 elromlott. Ez igazából DOS probléma, de sikerült megkerülni. A CMOS
 dátumot kérdezzük le, és ha eltér a DOS dátumától, akkor a DOS-nak is
 beállítjuk.

- Egyéb/Nyomtatás/Nyomtatás állapota menüpont megszűnt. Ugyanebben a
 menüben 'Nyomtató beállítás' és 'Nyomtatási sor' menüpontok lettek
 helyette.

- Az Egyéb/Beállítások/Alapértelmezések ablakban beállítható a Távoli
 keresésben használt három távoli szerver is.

- Munkaállomás program új paramétere: /fiok:azNNNNN (azNNNN a fiók rekord
 azonosítója). Ezzel meg lehet adni, hogy csak ebbe a fiokba lehet belépni
 erről a munkaállomásról. Pl: olvasóknak kirakott gépen ne tudjanak más
 fiókba belépni.

- A kiadvány készítés elérhető a találati halmazok ablak 'Egyéb'
 menüpontjából is. Ilyenkor természetesen az éppen aktuális halmazra
 vonatkozik a kérés.

- A fiók-rendszerben az olvasói keresést követő megjelenítés nem kezelte
 megfelelően az aktuális fiók-beállításokat; a hibát javítottuk.

- A fiók-rendszerben enyhítettünk a példányok fiókhoz rendelésének szigorán:
 mostantól nem csak a belépéskor megadott fiókhoz lehet példányokat bevinni,
 hanem választható, hogy mely fiókhoz tartozzék a kérdéses példány.

- Szintén a fiók-rendszert érintő újdonság, hogy nemcsak a fiók rekord
 képernyőjén, hanem a fiókközi kölcsönzés/visszavétel során is kérhető a
 kérdéses fiók "olvasói" állapota.

- Új paraméterként bevezettük a könyvtár paraméterei között az utolsó
 felszólítás postaköltségét (mivel az utolsó felszólítást is tartalmazó
 levél lehet különleges kezelést igénylő küldemény, magasabb költséggel).
 Amennyiben ezt a paramétert megadja a könyvtár, akkor a visszahozatalra
 történő felszólító levelek közül azoknál, amelyeken szerepel utolsó
 felszólítás, továbbá minden fizetési felszólítás esetén ezt a paramétert
 alkalmazza a rendszer.

- A szerzeményezésnél az igénybejelentéskor, annak módosításakor ill. az
 elbírált igények megtekintésekor nem lehetett részletezni a könyvtár
 központi keretét; a hiányosságot kiküszöböltük.

- A felszólító levél nyomtatása közben ki lehetett úgy lépni, hogy a modul
 nem is kérdezte meg, hogy biztosan meg akarja-e szakítani a kezelő a
 nyomtatást.

- A leltározásnál lehetővé tettük, hogy az egyszer már leltározott példány
 vonalkódjának ismételt beolvasásával a leltározottság tényét vissza
 lehessen vonni. Ez különösen akkor jön jól, ha a kézben tartott példány
 és az adatbázisban a kérdéses vonalkóddal nyilvántartott példány nem
 azonos.

- A tömeges hosszabbítás opció bevezetése (2006.06.01) óta előfordulhat,
 hogy - nyilván tévedésből - ugyanaznap többször is hosszabbítják
 ugyanaz(oka)t a kölcsözés(eke)t. Ennek mellékhatásaként a standard
 forgalmi statisztika és a kölcsönzési statisztika által szolgáltatott
 kölcsönzött példányszámok el tudtak térni egymástól (mivel a standard
 statisztika az ugyanazon a napon történt 2., 3., ... stb hosszabbításokat
 - helyesen - figyelmen kívül hagyja). Mostantól a kölcsönzési statisztika
 is figyelmen kívül hagyja az ugyanazon a napon bekövetkező 2., 3., ...
 hosszabbítást, így a kétféle statisztika azonos időszakra azonos
 eredményt szolgáltat (a kölcsönzött példányok számának tekintetében).

- A TLSYSIMP paranccsal betölthető rendszereszközök között főként a
 statisztika készítéséhez használhatók szerepelnek.
 Keres‹kérdések és projekciók:
  Gyermek szépirodalom ETO alapján
  Gyermek szakkönyvek ETO alapján
  Kiválasztott időszak gyermek szépirodalma ETO alapján
  Kiválasztott időszak gyermek szakkönyvei ETO alapján
  Adott időszak beiratkozott olvasói
  Adott időszak beiratkozott, de inaktív olvasói
  Szakkönyvek a példányok között
  Állomány szakkönyvei
 Javított szempont a standard forgalmi statisztikához:
  Példány (időszaki is), kötet és közös adat tartalmának fő jellege szerint

Vissza: TextLib honlap