TextLib

V1.70.17 újdonságok

Előző verzió újdonságai: 1.70.16  
- Jótállónak is meg lehet adni email címet és mobil telefonszámot.

- Keresés: a ? (csonkolás) karakter nem csak a keresendő szöveg végén, hanem
 bárhol máshol is előfordulhat, akár többször is, pl: egri?ok, ?csillag?
 Ha a legelején is megadjuk, akkor persze elég lassú lesz a keresés...

- TLWWW: testület tagjai, Mű közreműködői is megjelennek.

- TLWWW: lehet keresni kiadás helyére is. (mhely=)

- TLWWW: olvasó WEB-en tudja módosítani egyes adatait. Ezek közül a
 mobil és az email külön is szabályozható:
 tlwww.cfg: usersets (1=adatmodositas, 2=email, 8=mobilszam)

- TLWWW: ha megvette a könyvtár a web-es hosszabbítás/előjegyzés opciót,
 akkor az olvasó web-en tudja ezeket használni.
 tlwww.cfg: tlwwwsets (4=hosszabbítás)
 tlwww.cfg: tlwwwsets (8=előjegyzés)

- szöveges mezőnél, ha mér beírtunk valamit, és akkor nyomunk F9-et, akkor
 a feljövő expand a már beírt szöveget felhasználja, és a listában oda
 áll be. Ha az expandból választunk, akkor a már beírt szöveg lecserélődik
 a választott szövegre. Ha expandból nem választunk, akkor a beírt szöveg
 megmarad. Ismételhető mezőkkel is megfelelően múködik.

- olvasói állapot, kölcsönzések nyomtatása kiírja az elejére a könyvtár
 nevét, fiókrendszer esetén a fiók nevét is (ha az különbözik a fiók
 nevétől).

- HM_VESZ.EXE program és az online Hunmarc import a Kelló rekordok
 szakcsoport és Cutter mezőjét is kezeli, és elbánik a hibásan ábrázolt
 sorozat rekordokkal is. A sorozat rekordok miatt az UNIV_IMP.CFG is
 módosult.

- Az on-line Hunmarc importban az érkező és a meglévő rekordok
 azonosításakor a program az ISBN és mindenféle nevek alapján biztosabban
 dönt, emiatt kevesebbet kérdez.

- Javítások:
 - Az egyszerűsített érkeztetés végén az űrlapon néha már a következő
  leltári szám íródott ki.
 - Az egyszerűsített érkeztetéssel állományba vett, előjegyzés
  teljesítésére alkalmas példány tárolása sikertelen volt.
 - A vélelmezett elvesztés után nyomtatandó fizetési felszólítók száma
  rossz volt.
 - A 'raktárba' modul hibás raktárazonosítót írt a példányba, ha a raktár
  beállítása után változtattunk a hangjelzés beállításán.
 - A keresőkérdés tárolása sikertelen volt.
 - Az automatikusan generált azonosítók (leltári szám, törlési jegyzék
  sorszáma, stb) generálásának 1.70.15-beli változása miatt nem lehetett
  törlési jegyzékeket generálni.
 - Főleg winkliensnél fordult elő, hogy a kikölcsönzött dokumentum adatai
  nem jelentek meg a [Példány] mező alatti sorban

- TLWWW:
 - az olvasó jelszava nem megy kódolatlanul a hálón. Ha a javascript
  engedélyezve van a böngészőben, akkor csak kódoltan továbbítódik.
 - Meg lehet jegyeztetni az azonosítót és jelszót is a böngésző programmal.
  Ez nyilván az otthonról bejelentkezőknek hasznos
 - Bejelentkezés után az utolsó keresés utén 10 percig vagy kijelentkezésig
  be van lépve az olvasó, bármikor megnézheti olv. állapotát. Később több
  funkció is lesz, amit csak bejelentkezve csinálhat.
 Kell hozzá: homepage.htp, _uform*.htp, _uprt*.htp változásait átvezetni
 a megfelelő .htm-ekbe

- Egyszerűsített érkeztetésnél (Bevitel/Példány számla alapján) előjegyzett
 dokumentum példányának bevitelekor fagyás következett be azóta, hogy az
 automatikus leltári számozás módszerén változtattunk (az 1.70.15. óta).
 Ugyanezen okból a selejtezési jegyzékek generálásánál is hibák
 jelentkeztek.

- A térítési díj típusú tartozásoknál a fizetési felszólítás nyomtatásának
 könyvelése nem jól, azaz nem a paraméter-rendszerrel összhangban állította
 be, hogy hány fizetési felszólítás kell (még) menjen a térítési díjjal
 kapcsolatban, ezért csak nagysokára lehetett eljutni a perlésig. Ugyancsak
 a fizetési felszólításnál fordult elő az összes tartozás feldolgozásának
 kezdeményezésekor, hogy nem könyvelte el a térítési díjaknál a felszólítás
 megtörténtét (vagyis soha nem jutottak el ilyen beállítás esetén a térítési
 díjak a perlésig). A hibákat javítottuk.

- Olyan példány visszavételekor, amellyel kapcsolatban már korábban kapott
 az olvasó felszólítást, a program a visszavétel tranzakciósra átírása óta
 "A tranzakció lezárása nem ment el (17)" fals hibaüzenetet küldött (pedig
 a visszavétel - általában - rendben megtörtént).

- Ha másik fióktól fiókközi kölcsönzés keretében érkezett példányt vett
 vissza egy fiók az olvasótól, és a példány a honos fiókjában előjegyzés
 kielégítésére alkalmasként lett a fiókközi kölcsönzés óta megjelölve, az
 olvasótól visszavett példányt a honos fiókban nem lehetett fiókközi
 visszavétellel visszavenni. Megigazítottuk.

- Mindazon paraméterbeállításoknál, ahol a kölcsönözhető db-szám megadható,
 bevezettünk egy [Több]: [ ] semmiképp jelölőnégyzetet. Ez akkor jön jól, ha
 a könyvtár vezetése szigorítani akar, és semmiképp sem akarja megengedni,
 hogy a "vajszívű" könyvtárosok a kölcsönző modul "Max. db-szám átlépés"
 üzenete után mégiscsak [Odaad]-ják az (N+1)-edik példányt is az ügyfélnek.

- Ha egy dokumentumokat tartalmazó találati listának olyan elemét módosítjuk,
 amelyben szereplő ETO-jelzet(ek) nincs(enek) felbontva, majd F7/F8-cal (és
 nem Tárolással vagy Letárolással) lépünk tovább és a TextLib kérdésére
 (hogy szükséges-e menteni) is igenlő választ adunk, arra is rákérdez a
 rendszer, hogy kívánjuk-e az ETO jelzetek szétbontását; ha erre is igent
 mondtunk, akkor eddig ebben a helyzetben memória-felülírás, vagy furcsa
 működés következett be. Meggyógyítottuk.

- A példány-rekordokba mostantól bekerül a leltározás dátuma (ez a példány
 adatlapján látható is, ha folyamatban van a leltározás) és egy hivatkozó
 mezőbe a leltározást végző dolgozó is. A példányokat ráadásul keresni is
 lehet a leltározás dátuma szerint. Ez különösen leltározás közben hasznos,
 a napi leltározási teljesítmény mérésére. A hivatkozó mező a leltározás
 dátuma alapján lekeresett példányok dolgozó szerinti válogatásával az
 egyéni leltározási teljesítmény mérését is lehetővé teszi. Új leltározás
 indításakor a mezők törlődnek.

- A kölcsönzési toplista mintájára készült az előjegyzési toplista is.
 Megjegyzendő, hogy amennyiben ekvivalens dokumentum-csoportra történt az
 előjegyzés, akkor a preferált dokumentumot (azaz az ekvivalens csoportnak
 azt az elemét, amely az előjegyzés regisztrálásakor aktuális volt) veszi
 csak figyelembe a rendszer a toplista készítésekor.

- Készült egy AMNESTY nevű program arra a célra, hogy "el lehessen felejteni"
 a korábbi visszahozatali felszólításokat. Az olyan kölcsönzésre, ami már
 eljutott odáig, hogy az utolsó felszólítás hatására sem hozta vissza az
 olvasó, és a könyvtár már a térítési díjat is megálapította, az amnesztia
 nem vonatkozik.

- Levélnyomtatásoknál hosszú nevek esetén memória-felülírásból fakadó
 formátum-hibák fordulhattak elő.

- Fizetési felszólításoknál - ha a [FelDolgozandó] mezőben az 'Összes' opció
 lett bejelölve - a térítési díjakkal kapcsolatos felszólítás megtörténtét
 nem könyvelte el a program.

- Visszavételnél/hosszabbításnál előfordulhatott (főleg winkliens esetén),
 hogy - bár még nem történt meg az előzőleg beolvasott vonalkódú példány
 feldolgozása - mégis be lehetett olvasni a következő példány vonalkódját,
 és ez az előző példány téves kezeléséhez vezethetett. Hasonló hibához
 vezetett az is, hogy előfordult, hogy azelőtt kezdődött meg a példány
 visszavétele/hosszabbítása, hogy az olvasó tartozásai ezt megelőzően
 aktualizálásra kerültek volna.
 akkor is,

- Ha kölcsönzéskor az aktuálisan kikölcsönzött példányt a [Kiadva] mezőben
 megrészletezve meg is módosítottuk, az "Ez a példány már ki van kölcsönözve
 az olvasónak!" hibaüzenetet generálta - tévesen/fölöslegesen a rendszer.

- Kölcsönzéskor winkliens esetén bizonytalan volt, hogy megjelennek-e a
 [Példány] vonalkódja alatt a kérdéses dokumentum adatai.

- Az 1.70.15 verzió kibocsátása óta a hivatkozó mezőbe történő beszúrás
 mechanizmusának változása mellékhatásaként a rendszer nem engedett ún.
 kombinációs paramétereket bevinni. ("A tranzakcióban érintett egyik
 rekordot valaki más módosítja. Próbálja újra!" hibaüzenetet küldött.)


Vissza: TextLib honlap