TextLib ismertető

A TextLib az ország száznál több könyvtárában sikeresen alkalmazott könyvtári rendszer.
Fejlesztője és karbantartója az InfoKer Számítástechnika-alkalmazási Szövetkezet.

A TextLib több mint 20 éves múltjával a magyar könyvtári rendszerek elsői közül való, a korral változó technikai lehetőségeket kihasználó folyamatos fejlesztés eredményeként a képességei jelenleg is az élvonalban tartják.

A TextLib feladata a könyvtári munkafolyamatok támogatása, az olvasók könyvtáron belüli és az interneten keresztüli igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása.

A rendszer a könyvtárosi munka csaknem minden részfeladatának gépesítésére alkalmas, a webes szolgáltatások sokasága pedig az olvasók számára teszi egyszerűvé és könnyen követhetővé a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételét, majd a használat során keletkezett információk áttekintését.

A TextLibet a könyvtári műveletek aprólékos és a valóságot pontosan modellező kidolgozása jellemzi, így a munkafolyamatok gépesítéséhez zökkenőmentes út vezet. A hazai, valamint a nemzetközi szabványok és szokások követése a rendszerrel létrehozott és kezelt adatok szabványosságának garanciája, ami a könyvtáron belüli továbbá a könyvtárak közötti működéshez és együttműködéshez nyújt stabil alapot.

A TextLibbel végezhető munkafolyamatok mindegyikének kiszolgálására azonos és könnyen tanulható eszközkészletet áll rendelkezésre. A munka speciális számítástechnikai ismereteket nem igényel, így a TextLib akár kis könyvtárnak, ahol minden feladatot egyetlen könyvtáros végez, akár nagy könyvtárnak, ahol a részfeladatok személyre szabottak, ideális eszköz az intézmény gépesítéséhez.

Alapfilozófiája szerint a könyvtári információs rendszer központi eleme a bibliográfiai tételek adatbázisa, amelyen keresztül valamennyi részrendszer kapcsolatban áll egymással.

A bibliográfiai tételek valamennyi ismert dokuemtumtípus valamennyi bibliográfiai szintjét képviselő dokumentum leírásából készülhetnek, lehetnek könyv, időszaki kiadvány, audiovizuális dokumentum, tanulmány, térkép, disszertáció, kotta, szabadalom, szabvány, kutatásjelentés, számítógépprogram és kézirat leírásai. A részrendszereket az egységes besorolási adatok forrásállományai, a személy, testület, földrajz, osztályozás, tezaurusz stb. rekordok jelentik, továbbá a könyvtárosi műveleteket leíró tranzakciós rekordok.

A TextLib adatmodellje a relációs és a hálós szervezésű adatbázisok koncepciójának egyesítésén alapul, jellemzője a különböző tipusú információk tömör tárolása a gyors elérés érdekében. A számtalan helyen megtalálható gyors keresési táblázatok, az úgynevezett indexek gyakorlatilag nem korlátozott száma lehetővé teszi az adatrendszer igen hatékony és sokféle munkafolyamatot támogató feldolgozását.

A TextLib Linux és Windows rendszerű számitógépen használható, munkaállomás programja csak Windows alatt működhet. Egy vagy több felhasználó kiszolgálására alkalmas. Az egyedi azonosítók könnyebb beolvasására és speciális kezelésére vonalkódolvasó és/vagy RFID olvasó használható.

A könyvtári tevékenység jellegéből adódó követelménynek megfelelően a TextLib a latin betűk összes ékezetes változatát, a cirill és a görög betűket, valamint a speciális irásjeleket is ismeri. A TextLibhez tartozó rögzítési utasítás figyelembevételével készített bibliográfiai leírás megfelel az MSz 3424, a bibliográfiai leírás besorolási adatai pedig az MSz 3440 szabványcsalád előírásainak.

A rendszer használói három csoportba sorolhatók: könyvtári dolgozók, olvasók és számítógépes szakemberek. A csoportok elkülönülő tevékenységi köröket jelentenek, ami a TextLib bejelentkezőtől függő menürendszerében tükröződik.

Fontos jellemzője a TextLibnek a többfeladatos működés. E rendszerben ez nemcsak azt jelenti, hogy egyidőben többen több feladatot végezhetnek, hanem azt is, hogy a felhasználó egyidőben több feladaton is dolgozhat egy munkaállomáson: nyomtatás közben elindíthat több keresést is, közben pedig adatokat rögzíthet egy másik űrlapon.

Az alábbi lista a könyvtári funkciók szerint csoportosítva sorolja fel a rendszer legfontosabb képességeit.


TextLib A

Feldolgozás

Katalógusfunkciók

Kiadványkészítés

Statisztikák

Adatbázis-adminisztráció

TextLib B

TextLib A + Olvasószolgálat

TextLib C

TextLib B + Szerzeményezés

Állomány-nyilvántartás

TextLib web OPAC

TextLib üzenetküldő

TextLib z39.50 szerver

Összetett TextLib rendszerek

Kiegészitő programok

Vissza a TextLib honlapra