TextLib

TextLib ismertető

A TextLib feladata a könyvtári munkafolyamatok támogatása. Alapfilozófiája szerint a könyvtári információs rendszer központi eleme a bibliográfiai tételek (könyv, időszaki kiadvány, cikk, audiovizuális dokumentum, tanulmány, térkép, disszertáció, kotta, szabadalom, szabvány, kutatásjelentés, számítógépprogram, kézirat) adatbázisa, amelyen keresztül valamennyi részrendszer (az egységes besorolási adatok forrásállományai [személy, testület, földrajz], osztályozások, tezaurusz, tranzakciós rekordok) kapcsolatban áll egymással. Ezért könyvtári információs rendszert csak egységes adatrendszerben célszerű létrehozni.

A TextLib adatmodellje a relációs és a hálós szervezésű adatbázisok koncepciójának egyesítésén alapul. Többfájlos felépítése lehetővé teszi, hogy a különböző tipusú információkat tömören tároljuk. A gyors keresési táblázatok, az úgynevezett indexek gyakorlatilag nem korlátozott száma lehetővé teszi az adatrendszer igen hatékony és sokféle munkafolyamatot támogató feldolgozását.

A TextLib linux és windows rendszerű számitógépen használható (kliens program csak windows alatt), egy vagy több felhasználó kiszolgálására alkalmas. Az egyedi azonosítók könnyebb beolvasására vonalkódolvasó/RFID olvasó használható.

A könyvtári tevékenység jellegéből adódó követelménynek megfelelően a TextLib a latin betűk összes ékezetes változatát, a cirill és a görög betűket, valamint a speciális irásjeleket is ismeri. A TextLibhez tartozó rögzítési utasítás figyelembevételével készített bibliográfiai leírás megfelel az MSz 3424, a bibliográfiai leírás besorolási adatai pedig az MSz 3440 szabványcsalád előírásainak.

A rendszer használói három csoportba sorolhatók: könyvtári dolgozók, olvasók és számítógépes szakemberek. A csoportok elkülönülő tevékenységi köröket jelentenek, ami a TextLib bejelentkezőtől függő menürendszerében tükröződik.

Fontos jellemzője a TextLibnek a többfeladatos működés. E rendszerben ez nemcsak azt jelenti, hogy egyidőben többen több feladatot végezhetnek, hanem azt is, hogy a felhasználó egyidőben több feladaton is dolgozhat egy munkaállomáson: nyomtatás közben elindíthat több keresést is, közben pedig adatokat rögzíthet egy másik űrlapon.


TextLib A

Feldolgozás

Katalógusfunkciók

Kiadványkészítés (bibliográfiák, eseti kiadványok)

Statisztikák

Adatbázis-adminisztráció (bevitel, módosítás időpontjának, elvégzőjének nyilvántartása, kereshetősége)

TextLib B

TextLib A + Olvasószolgálat

SDI-szolgáltatás támogatása

TextLib C

TextLib B + Szerzeményezés

Állomány-nyilvántartás

TextLib D (fejlesztés alatt)

TextLib C + Időszaki kiadványokkal kapcsolatos funkciók

Kiegészitő programok

Vissza a TextLib honlapra