TextLib

V1.70.07 újdonságok

Előző verzió újdonságai: 1.70.06
===== V1.70.07 ===== 2007.05.22.

- Elkészült a TextLib Windows Kliens. 2007 június végéig használható
 változata letölthető a www.textlib.hu-ról.

- Készült egy Windowsos felújító program, amivel a DOS klienst
 lehet felújítani. Szintén a honlapunkról tölthető le.

- Windows Vista alatt probléma volt a TextLib DOS kliens futtatásával, mert
 a szükséges DLL-eket a Vista nem hajlandó bárhonnan betölteni. De ha a
 %systemroot%\system32-be másoljuk őket, akkor működik a TextLib Vista
 alatt is. A \textlib\exe\setvista.bat egyszeri futtatása elintézi
 ezt a másolást.

- Windows Vista alatt sajnos a parancsikonok fehér téglalapként jelennek
 meg, nem a megszokott szines TL felirat látszik. Ez a vista hibája,
 interneten erről több helyen is olvasni. A programok működését ez
 szerencsére nem befolyásolja.
 Csak a DOS programokra mutató parancsikonokkal (*.PIF) van baja, a
 windows programokra mutatókkal (*.LNK) nincs. A TextLib WinKlienssel
 ezért nincs is ez a probléma :-)

- Új paraméter az olvasói kategóriáknál: [Jótálló] [ ] kötelező. A mezőbe
 tett pipa esetén a rendszer megköveteli az adott kategóriába történő
 beiratásnál a jótálló mező kitöltését. Ezzel kapcsolatos másik változás:
 ha változik az olvasó kategóriája, és az új kategóriában nem kötelező a
 jótálló, a rendszer szól, hogy a jótálló fölöslegessé vált, és felhasználói
 jóváhagyás esetén törli is a mezőt.

- Bajt nem okozott, legfeljebb zavaró volt, hogy azoknál a könyvtáraknál,
 amelyek nem használják (egyelőre) a fiók-rendszert, a kölcsönzések
 keresésénél az egyébként rejtett [Fiók] mező aktívvá vált bármely másik
 keresőmező kitöltése (már az első karakter bebillentyűzése) esetén.

- A felszólító levelek nyomtatás közben anélkül lehetett kilépni, hogy a
 modul visszakérdezett volna, hogy valós-e a kilépési szándék.

- Letéti alrendszer opciót használó könyvtáraknál szabályozhatóvá vált, hogy
 mely dolgozók használhatják a letéti alrendszert: a "Könyvtárunk adatai"
 között az "ÁLLOMÁNYKEZELÉS" fejléc alatti (új) [Letétbeadó] mezőben
 adhatók meg azok a dolgozók - vagy ezek csoportja - akiknek jogosultságot
 akarunk adni (ha üresen hagyjuk, minden dolgozó használhatja).

- Hivatkozó mezőbe történő beszúrást nem szükséges F9-cel vagy a lokális
 menüből "Beszúrás"-t választva kezdeményezni, rögtön lehet kezdeni a
 bebillentyűzést. Ha a hivatkozó mezőhöz tartozik expand, akkor az a
 beírt szövegnek megfelelő értékre pozícionál, ha pedig nem tartozik
 a mezőhöz expand, akkor közvetlenül a hivatkozott rekord megfelelő
 mezőjébe kerülnek a beírt karakterek.

- Nagyon hosszú című (120 karakternél hosszabb) rekordok rendezett
 nyomtatásánál el tudott szállni a szerver.

- Távoli keresésben új Z39.50 szerverek:
   MTA  - prol.mtak.hu:9991/MTA01
   FSZEK - saman.fszek.hu:6666/default

- Távoli keresésben a találatok megjelenítésénél az ODR-ből származó
 rekordokban benne van a 'Lelőhely:' (mely könyvtárakban van meg a
 dokumentum) mező is. Ezt a 949-es HunMarc mezőben tárolják. Ebben a
 könyvtárak ODR kódjai vannak (pl. B1=OSZK, B10=FSZEK)

- A törlési jegyzéket eddig megnézés módban is lehetett rendezni, ill. le
 lehetett zárni. Mostantól ezt már csak módosítás módban lehet.

- Az "utolsó felszólítás postaköltsége" paramétert minden fizetési
 felszólításnál alkalmazza mostantól a rendszer (és nem csak azoknál,
 amelyeken szerepel olyan tartozás, amelynek esetében a kérdéses levél az
 utolsó).

- Amikor olyan példány kölcsönzését hosszabbítjuk, amire előjegyzés van, a
 rendszer a hosszabbítás helyett előjegyzést javasol. Ha a lokális menüből
 ezt választjuk, akkor is megkérdezte, hogy "bármely példány megfelel?", ha
 egyébként volt bent elvihető másik példánya a dokumentumnak (azaz a példány
 hosszabbítását meghiúsító előjegyzés konkrétan a kérdéses példányra
 vonatkozott). Mostantól ebben az esetben szól a program, hogy
 "Van másik, azonnal kikölcsönözhető példány" és megkérdezi, hogy
 "Ragaszkodik ennek a példánynak az előjegyzéséhez?". Ha igen, akkor a
 konkrét példányra megtörténik az előjegyzés, ellenkező esetben megmutatja
 az elvihető példányok halmazát.

- Ha egy dokumentumnak több példánya van, és egyetlen előjegyzés van a
 dokumentumra, akkor abban a speciális esetben, ha egyszerre több példányát
 is ablakosan szerettük volna nézegetni, a rendszer a második példány
 ablakának felrakása után szólt, hogy "A kiválasztott előjegyzés-rekordot
 valaki éppen módosítja". A hiba az "előjegyzés-aktualizálás" néven ismert
 eljárás hibás alkalmazásából fakadt (hiszen előjegyzést aktualizálni csak
 akkor lehet, ha a kérdéses példány éppen most válik alkalmassá előjegyzés
 kielégítésére; ha viszont már most is alkalmas - mint esetünkben - akkor
 szó se lehet aktualizálásról), természetesen javítottuk.

- Mostantól a rendszergazda is csak akkor módosíthatja a példányok [Fiók]
 mezőjét, ha se kölcsönözve, se előjegyezve nincs a példány. A rendszer
 továbbá ügyel arra is, hogy csak a kérdéses fiók raktárai közül lehessen
 a [Raktár] mező tartalmát kiválasztani.

- Azoknál a rekordoknál (alkotó, földrajz, testület, rendezvény, tárgyszó),
 amelyeknél létezik egy egységes névalak és egy vagy több névváltozat, ill.
 szinoníma, a program már jó ideje ügyel arra, hogy az [Egys.név] ill.
 [Névváltozatok] mezők közül csak az egyiket lehessen kitölteni. Ha viszont
 valami okból (pl. még az ellenőrzés előtt bekerült rekordok esetén) a
 szabály nem teljesül, ezt eddig nem tette szóvá a rendszer, viszont nem
 is lehetett javítani a rekordokat. A módosító modulok mostantól vizsgálják
 a rekordokat, és jelzik a hibát, egyúttal lehetővé is teszik a javítást.
 A DBCHK program is módosult ezzel összefüggésben: az új - //valtozat -
 paraméterének megadása esetén vizsgálja a szabály teljesülését ("változat"
 típusú, 300-as ill. 301-es sorszámú hibák).


Vissza: TextLib honlap